انتشارات ما و شما

انتشارات ما و شما صاحب امتیاز نشر آثار دکتر فرهنگ هلاویی را در کشور دارد.

توضیحات پروژه

طراحی وبسیات ۱ ماه بطول انجامید و بیش از ۱ سال از که پروژه سئو در راش وب فعال میباشد. هم اکنون سایت در عبارات هدف مانند خرید سی دی دکتر هلاکویی و بسیاری از عبارات مشابه در صفحه اول است.

جزئیات پروژه و دستاوردها

خدمات اصلی: منتشر کننده و صاحب امتیاز نشر آثار دکتر هلاکویی
آدرس سایت: https://www.ma-shoma.com/
کارفرمای پروژه: آقای ساداتیان
مدت: ۶ ماه
دستاوردهای پروژه:
قرار گرفتن در جایگاه صفحه اول و نتایج جستجو روی عبارات خرید سی دی ها و مطالب آموزش دکتر هلاکویی

گالری عکسها

ثبت پروژه در راش وب